Flere besøgende

Hvad betyder flere besøgende på hjemmesiden?

Flere besøgende

Mange veje til at skaffe flere besøgende 

Hvis I ønsker flere besøg til hjemmesiden - kan det bl.a. ske ved SEM (søgemaskinemarkedsføring). Når I får flere besøg på hjemmesiden, falder konverteringsraten ofte, idet I får besøgende ind på sitet, som måske ikke er så potentielle leads.

Få mere trafik til jeres hjemmeside

Flere besøgende online giver mere salg