ComScore

Integrer jeres data på tværs af værktøjer

Den nye generation af web analytics løsninger

IIH Nordic er en del af en meget lille gruppe af virksomheder, som er ComScore Digital Analytix Authorized Partner. ComScore Digital Analytix er et multi-platform analyseværktøj, der giver jeres virksomhed hurtige, fleksible analyser og levering af resultater i realtid. Digital Analytix introducerer en kraftfuld måde at forstå og drive jeres dynamiske virksomhed.

Real time rapportering på tværs af platforme

Digital Analytix platformen er brugbar for hele din organisation - fra nybegyndere til eksperter. Du kan nemt integrere dine data på tværs af dine eksisterende værktøjer og løsninger i platformen.

Digital Analytix gør, at I:

  •  Får real time rapportering og on-the-fly segmentering af jeres data
  • Kan følge brugeradfærd på tværs af medieplatforme (pc, tablet, mobil, video og spillekonsoller)
  • Får simpel træk og slip-værktøjer som giver fleksibilitet til at ændre eller oprette nye rapporter
  • Kan let måle jeres kampagne og website engagement

IIH Nordic samarbejder med Comscore


IIH Nordic samarbejder med Comscore og tilbyder Digital Analytix

IIH Nordic Digital Analytix Services

IIH Nordic har stor erfaring med at hjælpe virksomheder med rådgivning og vejleding i, hvordan I får mere ud af jeres Digital Analytix data. Vi hjælper med at forankre Digital Analytix i jeres organisation, lave implementering og data-validering. Vi sørger også for:

  1. Træning og undervisning
  2. Løbende support og service
  3. Praktisk anvendelse - analyser og anbefalinger til forbedringer