Online strategi

Har I en strategi for jeres online aktiviteter?

 Online Strategi

For at få det bedste udbytte af virksomhedens investeringer i online aktiviteter, er det essentielt at der er udarbejdet en online strategi. Her er der bl.a. beskrevet hvilke mål der er opsat for aktiviteterne og hvordan disse nås.

Læs mere om online strategi