Benchmark analyse

Få analyseret ligheder og forskelle med en benchmark analyse

 Benchmark analyse

I en benchmarkanalyse sammenligner man sin virksomhed eller f.eks. virksomhedens hjemmeside overfor konkurrenter – eller andre, det er interessante at sammenligne sig med. Her bliver der analyseret på ligheder og forskelligheder. Den part, der har valgt af få udarbejdet benchmarkanalysen, vil som oftest finde ud af hvad konkurrenten gør, og drage nytte af den viden.

Kontakt os og hør mere om benchmark analyse