12 initiativer der øger medarbejdertilfredsheden

Hvad gør I som virksomhed for at øge tilfredsheden blandt medarbejderne?

12 initiativer der øger medarbejdertilfredsheden

Der har aldrig været større konkurrence om de dygtige medarbejdere. Og samtidig har danskerne kortere tid i samme job, hvilket gør medarbejderfastholdelse vigtigere end nogensinde før. Derfor er det essentielt, at man som virksomhed arbejder kontinuerligt på at sikre en høj medarbejdertilfredshed.

Spørgsmålet er derfor: hvad gør I, i din virksomhed, for at øge medarbejdertilfredsheden?

Hos IIH Nordic gør vi os umage for at holde vores medarbejdere glade og tilfredse, og i november kunne Great Place to Work kåre os til den ”Bedste Mindre IT-arbejdsplads i Danmark i 2017”.

Vores 4-dags arbejdsuge og fleksibilitet er blot nogle af de initiativer, vi har implementeret for bedre at øge medarbejdertilfredsheden og imødekomme kravet om bedre work-life balance. Læs med herunder, hvor vi deler gode tips om medarbejdertilfredshed og 12 områder, som vi fokuserer på hos IIH Nordic for at øge vores medarbejderes tilfredshed.

Omkostningstung talentrekruttering og øget jobskifte

Man siger ofte, at medarbejderne er en virksomheds vigtigste ressource. Men opfatter du primært medarbejderne som en ressource, er du allerede kommet dårligt fra start.

Medarbejderne er virksomhedens innovationskraft. Det er dem, der skaber fremskridt og sikrer, at virksomheden opnår sine strategiske mål. Derfor er rekruttering også en multimilliardindustri, der vokser i takt med, at virksomheder bliver mere og mere ivrige efter at tiltrække de rette talenter.

Det er en generel tendens, at medarbejdere bliver kortere og kortere tid hos den samme virksomhed, hvilket især ses hos generation Y. Med andre ord så får virksomhederne mindre værdi ud af den enkelte rekruttering, fordi de hurtigt forlader virksomheden igen. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at man er i stand til at holde sine medarbejdere glade og tilfredse på arbejdspladsen. For udover at de bliver længere i jobbet, producerer tilfredse medarbejdere også mere, arbejdere hårdere, er bedre ledere og er mere innovative osv.

12 initiativer der kan øge medarbejdertilfredsheden

Alle virksomheder skal derfor behandle deres medarbejdere som mere end blot en ressource. Det gør vi hos IIH Nordic ved bl.a. at have et fokus på work-life balance i kraft af vores 4-dags arbejdsuge. Men der ligger mange andre tiltag til grund for vores glade medarbejdere, og nedenfor deler vi nogle af de ting, vi gør for at opretholde en høj medarbejdertilfredshed

1. Personaliseret on-boarding program

70% siger, at de er mere tilbøjelige til at blive hos deres nuværende arbejdsgiver i tre år eller mere, hvis de gennemgår en god rekrutterings- og on-boarding-proces. On-boarding er oftest ikke tænkt ind ift. at opnå en højere medarbejdertilfredshed generelt, men har altså en kæmpe betydning for resten af medarbejderens tid i organisationen.

Derfor sørger vi først og fremmest for, at alle ansøgere får den bedst mulige oplevelse hos os. Herefter får de nyansatte et omfattende og nøje planlagt on-boarding-program, som bliver tilpasset til den nyansattes rolle og arbejdsopgaver

2. Vedvarende udvikling af kompetencer

Vores medarbejderes udvikling stopper ikke, når on-boarding-processen er færdig. Vores medarbejdere er vidensarbejdere, og derfor er medarbejdernes faglige vidensniveau også det, der giver os smør på brødet, så at sige. Derfor giver vi alle medarbejdere adgang til online læringsplatforme samt lader vores ansatte tage professionelle kurser og deltage på konferencer inden for deres fagområde, både internt og eksternt.

Vi opfordrer også til det, vi kalder ”10-minutes-learning-day”, hvor medarbejdere kan holde sig opdateret inden for deres fagområde. Det sikrer et højt vidensniveau, og at alle er opdaterede omkring nye tendenser, tools og teknologier

3. Opsætning af klare mål

Forfattere og forretningskonsulenter såsom Curt Coffman og Ferdinand Fournies har opdaget, at tilfredse medarbejdere ved, hvad der bliver forventet af dem. For at sikre at ledere og medarbejdere har de samme forventninger mødes de både ugentlig for at diskutere arbejdsopgaver og udviklingsmuligheder og yderligere hvert kvartal for at sætte nye udviklingsmål.

Målene bliver sat i fællesskab og der tages højde for medarbejdernes egne ønsker. Det er med til at sikre motivation for at nå målet, mens forventninger afstemmes leder og medarbejder imellem. Det vigtigste succeskriterie i forhold til målsætning er dog ikke nødvendigvis resultatet – det er indsatsen, der har betydning.

4. Work-life balance og fleksibilitet

Fleksibilitet på arbejdspladsen er i højere grad blevet en forventning fra medarbejderen og der stilles krav til work-life-balance. I Delioitte’s Millenial Survey fra 2017 var fleksibilitet det vigtigste aspekt ved jobsøgning for unge såkaldte Millennials.

Det er dog ikke kun de unge, der prioriterer fleksibilitet på arbejdspladsen. Fleksibilitet er blevet så vigtigt et aspekt af jobsøgningen, at al jobvækst kan tilskrives de virksomhedstyper, der kan tilbyde mere alternative (og moderne) arbejdsforhold.

Hos IIH Nordic tilbyder vi først og fremmest fleksibilitet til vores medarbejdere gennem forskellige kontrakttyper tilpasset den enkeltes behov for fleksibilitet. Medarbejderen har også mulighed for selv at være med til at definere sin rolle inden for nogle fastsatte rammer, sammen med de arbejdsopgaver der følger med.

Mange virksomheder tilbyder barns første sygedag, men hos IIH Nordic har vi forståelse for, at børn ofte er syge mere end en enkelt dag. Derfor er vi også fleksible med medarbejdere, der har børn syge.

Derudover tilbyder vi fleksible arbejdstider og giver mulighed for at arbejde andre steder end fra kontoret – hvad end det er hjemmefra, fra vores andre kontorer eller i udlandet.

Der er selvfølgelig mange flere måder, hvorpå fleksibilitet kan forbedre work-life balance for de ansatte. En anden måde er gennem øget effektivitet, hvilket leder direkte videre til næste punkt på listen.

5. 4-dages arbejdsuge

Siden februar 2017 har vi givet alle medarbejdere en 4-dages arbejdsuge, svarende til 30 timer om ugen. Det har frigivet en ekstra fridag om ugen, som vores medarbejdere kan vælge at bruge som de vil, uanset om det er på hobbyer, fordybelse i ens fagområde eller at tilbringe mere tid med familie og venner.

Udover at det har givet en bedre work-life balance og øget medarbejdertilfredshed, har det også styrket vores employer brand og vi har aldrig fået så mange uopfordrede ansøgninger, som efter vi lancerede den 4-dages arbejdsuge. I en branche, hvor det kan være svært at rekruttere den rigtige arbejdskraft, er det uvurderligt.

4-dages arbejdsuge er dog ikke noget vi har realiseret fra den ene dag til den anden. Med hårdt arbejde over en flerårig periode har vi analyseret vores tidsforbrug og optimeret vores produktivitet, svarende til 20% besparelse i arbejdstimer.

6. Tools og teknologi

En af de største tidsrøvere er forældet hard- og software. Det er på trods af, at det oftest er den udfordring, der er lettest at løse. Det kræver investering i nye værktøjer og teknologier, men i vores tilfælde har det vist sig at være tjent hurtigt hjem igen via øget effektivitet og tilfredshed hos vores medarbejdere.

Hos IIH Nordic tager vi højde for medarbejdernes ønsker, og derudover forsøger vi altid at optimere ved brug af de bedste enterprise-tools, der findes på markedet. Uden dette fokus ville vores brand ikke have det samme kvalitetsstempel i branchen, og vi ville ikke kunne tilbyde en 4-dages arbejdsuge til vores ansatte.

7. En flad organisation med lav magtdistance

Som mange andre skandinaviske virksomheder har IIH Nordic en meget flad organisationsstruktur. Fokus for vores ledere er ikke at kontrollere medarbejdere, men i højere grad at muliggøre autonomi igennem ledelse.

Vi giver medarbejdere handlefriheden, værktøjerne, tiden og faciliteterne de har brug for til at kunne udføre et fantastisk stykke arbejde for vores kunder. Samtidig har vi en feedback-kultur, hvor det ikke er usædvanligt, at specialisten giver direktøren feedback.

8. Lyttende ledelse

Flere undersøgelser har vist, at ledelsen ofte anser kommunikationen mellem ledelse og medarbejdere som mere velfungerende end deres ansatte. Når man ser på vigtigheden af god kommunikation mellem ledelsen og medarbejdere, bliver dette højst problematisk, og det argumenterer for en organisationskultur, der støtter den opadgående kommunikation.

Det er gennem opadgående kommunikation, at ledelsen lærer, hvordan de ansatte adapterer deres politikker, strategier og mål. Og når ledelsen støtter ideen om en opadgående kommunikation, fostrer det mere innovation og hjælper til at undgå, at medarbejderne bliver frustrerede.

Hos IIH Nordic har vi en “open-door”-politik for alle medarbejderne. Vi har faktisk taget open-door så langt, at alle ledere er rykket ud af deres egne kontorer og sidder blandt de ansatte, så vi herigennem kan forbedre vores kommunikation og samarbejde.

Derudover har vi også ugentlige undersøgelser, hvor vi måler vores medarbejderes tilfredshed gennem værktøjet Officevibe. Hvis vores medarbejdere har ideer til, hvordan vi kan forbedre vores organisation, eller der er noget, de er utilfredse med, kan de altid skrive til vores innovationspostkasse, der hjælper med at sikre, at alles meninger og ideer bliver hørt. Så sørger vores Business Excellence team for at gennemgå disse ideer.

9. Transparens

En af de vigtigste faktorer, der er med til at sikre engagerede medarbejdere, er tillid. Det indebærer ikke kun, at der skal være en god intern kommunikation, men også en ordentlig transparens.

Transparens hjælper med at skabe tillid og gode relationer. Og transparens er med til at sikre, at der er en fælles forståelse for de forventninger og målsætninger, der er for virksomheden. Samtidig giver det de ansatte en mulighed for at komme med løsninger til de udfordringer, virksomheden står overfor.

Hos IIH Nordic skaber vi først og fremmest en meget transparent virksomhedskultur gennem ugentlige updates fra ledelsen, som informerer vores medarbejdere om de seneste nyheder omkring kunder, projekter samt de muligheder og udfordringer, vi står overfor. Det er et simpelt initiativ, som er effektivt i forhold til at engagere medarbejderne.

Derudover bruger vi cloud værktøjer til opgavestyring, intern kommunikation og samarbejde. Vi lader alle medarbejdere have adgang til den information, der bliver delt internt i de andre teams, så alle er informeret om, hvilke projekter diverse medarbejdere arbejder med. Derudover kan alle via vores pomodoro-system få en fornemmelse af, hvad en person arbejder på, på et pågældende tidspunkt.

At være transparent er således ikke blot en fordel i forhold til at skabe mere tillid internt. Det er også en god måde at forstå og anerkende det arbejde, ens kollegaer udfører.

10. Sociale aktiviteter og engagement

Medarbejdertilfredsheden øges, når medarbejderne føler, at deres kollegaer både er nogle de kan have en arbejds- og social relation til. Sociale relationer på arbejdspladsen reducerer derfor sandsynligheden for, at medarbejdere forlader en virksomhed og dermed også deres venner.

Hos IIH Nordic driver vores medarbejder de sociale aktiviteter såsom vores årlige events, fejring af virksomhedens milepæle, firmafester og torsdagsbaren. Det er også medarbejderne, som har startet en løbe- og cykelklub, hvor alle har mulighed for at deltage og tage en frisk løbetur sammen – også midt på dagen.

Derudover har vi noget, vi kalder ”Lucky Lunch”, hvor vores medarbejdere har mulighed for at blive sat sammen med en kollega til en frokostaftale én gang hver anden uge, så man har mulighed for at udvikle relationer på tværs af organisationen.

Vi har selvfølgelig også et bordtennisbord og fodboldbord, som er tilgængelige for mindre sociale pauser i løbet af arbejdsdagen.

11. Anerkendelse – ofte og oprigtigt

66% af alle ansatte vil forlade deres arbejdsplads, hvis de ikke føler, de bliver anerkendt. Det er derfor ekstrem vigtigt, at både ledelsen og medarbejdere husker at rose hinanden i løbet af en arbejdsdag. Det kan være noget så simpelt som at sige ”godt arbejde” og give en ordentlig feedback på arbejdsopgaver.

Vi gør meget ud af at rose vores kollegaer på vores ugentlige personalemøde og på vores cloud-hostede interne kommunikationsplatform. Samtidig er de interne julehilsner i form af et personligt, håndskrevet julekort fra vores CEO en af de måder, hvorpå vores ledelse giver alle ansatte personlig ros og anerkendelse.

12. Prioriter det sunde alternativ

Der er ingen tvivl om, at sundhed har en betydning for dit energi- og præstationsniveau. Derfor kan der være meget at hente ved at præsentere medarbejdere for det sunde alternativ, frem for at fordre det usunde.

Der er altid udskåret frugt og grønt at spise af i køkkenet, og vi serverer hver dag friskpressede juices for medarbejderne. Derudover står det medarbejderne frit for at motionere i arbejdstiden, enten i det naboliggende fitness center, eller i vores IIH-løbeklub. Afbrækket i løbet af dagen er både en hjælp for dem der har brug for fleksibiliteten, men også en energi-booster.

Hvor skal du starte?

Der er hundredvis af metoder, som du kan bruge til øge jeres medarbejdertilfredshed, og vi har også mange flere tiltag, vi kan implementere.

Vores mission er, at ”forbedre livskvaliteten så meget som muligt gennem teknologi”, og derfor bliver vi ved med at skubbe på og opfordre andre virksomhedsledere til at handle.

Her er en kort liste med få initiativer, som alle virksomheder let kan implementere:

  • ”Lucky Lunch” for at øge jeres sociale engagement og vidensdeling
  • Personlige hilsner ved højtider og mærkedage, der viser, at hver medarbejder bliver set og anerkendt for sit arbejde
  • Ugentlige opdateringer fra ledelsen og teamlederne for at øge transparensen
  • En innovationspostkasse, så jeres medarbejders ideer og meninger bliver hørt

Et afsluttende spørgsmål til DIG:

Vi er så heldige, at vi har fået bevis på, at vi har en høj medarbejdertilfredshed gennem Great Place to Work. Men når det er sagt, så ligger der et vedvarende arbejde i at sikre en bedre work-life balance og højere medarbejdertilfredshed.

Vi vil derfor meget gerne høre: hvad gør jeres arbejdsgiver for jer, og hvad gør I for jeres medarbejdere?  

Hvis I ikke kan komme i tanke om noget, jeres arbejdsgiver gør, så spørg i stedet jer selv: hvad kunne jeres arbejdsgiver gøre bedre?

Helt til sidst…
Hvis I finder dette indlæg interessant og støtter ideen om et bedre arbejdsmiljø og en bedre work-life balance, så del denne post. Virksomheder har ansvar for at forlænge livet, ikke forkorte det, og sammen kan vi ændre vores måde at tænke arbejde på.

Del nyheden!

Del på Linkedin
Del via email

Relaterede nyheder