IIH Nordics Recapture-løsning sikrer Jabra bedre Google Ads-kampagner

Øgede konverteringer med 10-15 %

Inkrementel stigning i ROAS: 5-9 %

Forbedring af compliance

Verdenen inden for digital markedsføring er præget af tempo og intensitet. Derfor valgte Jabra, som er en førende spiller inden for audio- og videoløsninger, at slå sig sammen med IIH Nordic for at forbedre sine Google Ads-kampagner. Målet var at øge salget og reducere omkostningerne per konvertering, alt imens brugernes privatliv blev beskyttet. Det kunne lade sig gøre ved at implementere IIH Nordics innovative løsning Recapture – en skræddersyet GTM-SS-løsning der kombinerer server-side-teknologi med Googles fokus på privatliv. Denne kombination gør det muligt at måle anonyme sessioner, selv for de brugere der blokerer visse cookies, samtidig med at deres ret til privatliv respekteres og sikres.

Projektet omfattede en pilot, der undersøgte Jabras B2B- og B2C-kampagner. Ved hjælp af Recaptures innovative server-side-tilgang kunne der foretages præcise målinger af anonyme sessioner, og ikke mindst målinger af anonyme konverteringer. Den tilgang gav imponerende resultater. Med Recapture var der en markant stigning i antallet af sporbare konverteringer, og det gjorde det muligt at justere kampagnebudgetterne, hvilket gradvist øgede det samlede antal konverteringer fra kampagnerne.

Resultater for samarbejdet

  • Ekstra stigning i konverteringer inden for det samme budget: 10-15 %
  • Inkrementel stigning i ROAS: 5-9 %
  • Forbedring af compliance

Målsætningen

For at kunne bevare en stærk position i markedet for digital annoncering kræver det, at virksomheder er omkostningseffektive og formår at opnå højere konverteringsrater. Derfor  ønskede Jabra at justere sine Google Ads-kampagner. Målet var klart: at øge salget, reducere omkostninger per konvertering og samtidig holde brugerens privatliv i højsædet.

Med denne mission for øje indledte Jabra et samarbejde med IIH Nordic for at implementere den banebrydende løsning Recapture – en løsning som integrerer en række af Googles teknologier med fokus på privatliv, herunder Google Consent Mode, GTM Server-side og Google Analytics 4 (GA4). Recapture skaber en robust ramme, der både sikrer forbedret datakvalitet og compliance. Løsningen giver annoncører mulighed for præcist at spore anonyme sessioner, selv når brugere fravælger markedsførings- og statistik-cookies. Med en deterministisk ‘last click’-attribuering kan annoncører bedre fordele deres budgetter på tværs af kanaler, hvilket fører til mere præcise data for Google Ads og dermed mere effektive kampagner.

Jabras overordnede mål var at skabe flere konverteringer inden for deres eksisterende budget, samtidig med at de ønskede at forbedre nøjagtigheden i målingen af sessioner, særligt for de brugere der afviste cookies.

Tilgangen

Første skridt i Jabras rejse var at igangsætte et pilotprojekt, der havde til formål at evaluere Google Ads-kampagner rettet mod målgrupper inden for B2B og B2C. Her blev resultater, der var opnået ved at linke Google Ads med GA4-egenskaber og forbedret med Recapture, sammenlignet med resultater, der var opnået med standard ‘Consent Mode’ og ‘Behavioral Modeling’.

Et vigtigt aspekt af pilotprojektet var implementeringen af Recaptures deterministiske server-side-tilgang til at spore anonyme sessioner på en præcis måde. Denne tilgang står i kontrast til Google Consent Mode, som bruger estimater til at genopbygge sessionsdata kombineret med GA4’s Behavioral Modeling.

Samarbejdet mellem IIH Nordic og Jabras teams spillede en afgørende rolle i opsætningen og overvågningen af kampagnerne, hvilket sikrede grundig dataindsamling og analyse på tværs af alle Jabras markedssegmenter.

Ved at implementere Recapture på serversiden blev det ikke kun muligt at opnå en mere præcis og fortrolig måling af brugerinteraktioner, men det skabte også et solidt fundament for fremtidige datadrevne optimeringer.

Resultaterne

IIH Nordics Recapture-løsning leverede imponerende resultater for Jabras Google Ads-kampagner. Uden menneskelig indgriben øgede Recapture konverteringerne med 10-15 % og ROAS med 5-9 %. Jabra oplevede altså en betydelig forbedring i kampagneperformance og fik mere værdi ud af annoncebudgettet.

Derudover forbedrede Recapture overholdelsen af databeskyttelsesreglerne og imødekom den stigende bekymring om brugernes privatliv. Dette skridt forbedrede ikke alene Jabras tilpasning til privatlivsstandarder, men skabte også et solidt fundament til at udvikle og udforske datadrevne strategier med større selvtillid. De nøjagtige og compliant data blev en hjørnesten i Jabras fortsatte rejse mod at anvende datadrevne indsigter i arbejdet med digital markedsføring.

I vores konstante arbejde med at optimere både tracking og annonceperformance sikrer Recapture, at vi kan indhente de mest værdifulde data med respekt for brugernes privatliv.” ‘

– Kristine Tjæreborg | Marketing Technology Manager

Relaterede cases