Når abonnenterne dør, må hele forretningen ændres

30% af nye kunder vælger det digitale produkt

71% af alle nye abonnenter køber via digitale marketingkanaler

60% øget omsætning fra digital forretning

Baggrund

Det er ingen hemmelighed, at mediebranchen længe har været under pres. Særligt trykte medier har oplevet nedgang i abonnementoplag og læsertal, og den udvikling har man kunnet mærke i Bonnier, som råder over 40 mediebrands i Norden med printede magasiner. 

Mens nyhedsmedier har bevist der er et marked for digitale abonnementer, er der ikke magasinudgivere i stort antal rundt omkring i verden, som er lykkes med at transformere printede magasiner til digitale abonnementsmedier. Men Bonnier har gjort det, som én af de første i Europa.

Med en markedsnedgang på 8-10% årligt har det været tydeligt for Bonnier, at der skulle ske drastiske forandringer i forretningsmodellen og organisationen for at vende kurven – samtidig med de strukturelle fald i den eksisterende forretning skulle sikre overskud på den korte bane.

Så hvad gør man, når hele kerneproduktet består af printede magasiner? Det er en problemstilling, som Bonnier har arbejdet med siden 2018, og det har taget virksomheden ud på en digital transformation. En transformation, der ikke blot handler om at sætte strøm til de eksisterende produkter, men som i lige så høj grad udvikler organisationen og skubber hele forretningen i en ny retning.

Når nye ruter skal følges, er det helt afgørende at have et kort, der skitserer vejen. Derfor indledte Bonnier den nye, digitale retning med at identificere fire spor:

  • Produkter: Passer produktet til kunderne?
  • Marketingkommunikation: Hvordan kommunikerer vi digitale medier til en ny målgruppe?
  • Marketingteknologi: Hvordan bruger vi kundens touchpoints og kunderejsen i digitale medier?
  • Skills: Har vi de rette kompetencer, processer og organisation til at lave digitale medier?

De fire spor understregede, at teknik, kommunikation og organisation ikke blot skulle spille sammen – de skulle også gå i takt – og fremad blev der marcheret.

Løsning

En assessment af sporerne viste, at de to spor ‘Produkter’ og ‘Marketingteknologi’ skulle kickstartes først. 

Bonnier rådede over en stor mængde data om kunderne, men de var placeret i forskellige siloer. I samarbejde med IIH Nordic blev data aktiveret i hele organisationen for derved bedre at kunne forstå kunden og tilpasse kunderejsen. Det betød bl.a., at abonnement- og transaktionelle data, CRM-data, web data og kanalspecifik data fra 4 lande blev samlet. 

Demokratiseringen af data skabte et fælles sprog i hele organisationen, fra CEO til specialist, og drev både den forretningsmæssige og organisatoriske transformation. 

Når man snakkede samme sprog, var det muligt at tage skridtet videre til at arbejde med ‘Produkt’-sporet. De 4 største brands, der udgjorde mere end 50% af den samlede forretning, blev valgt, hvilket var en modig satsning. I samarbejde med Dwarf blev en whitelabel frontend løsning udviklet, som kunne understøtte alle Bonniers brands, på tværs af alle lande. Løsningen standardiserede måden, redaktionerne arbejdede på, så alle kunne arbejde med digitalt indhold. Alle brands blev født med alt fra paywalls til indholdskomponenter. Derved kunne produktsporet skaleres hurtigt til flere brands i 4 lande, og det var med til at gøre organisationen agil. 

Selvom webplatformen havde standardiserede templates, kunne redaktionerne selv differentiere indholdet til deres brand med minimal indsats. Fx kunne ‘Historie’-brandet lave temaer om den kolde krig, da Putin gik i krig i Ukraine. Det digitale setup gav også nye muligheder for at berige indholdet, som det printede medie ikke kunne tilbyde. Abonnenterne af ‘iFORM’ kunne nu se træningsvideoer og høre løbeprogrammer på telefonen, mens de løb – og abonnenterne på ‘Gør Det Selv’ havde adgang til over 1.000 3D-byggevejledninger.    

Med datademokratisering og digitale produkter blev der arbejdet på de to sidste spor ‘Marketingkommunikation’ og ‘Skills’. Datasæt blev anvendt til at følge kunderejsen og sætte KPI’er for hvert enkelt skridt i kunderejsetragten. Derved var det muligt at vurdere, hvor og hvad der gav værdi i kundernes møde med Bonnier.

Data for alle KPI’erne blev visualiseret og udstillet for medarbejderne i hele organisationen. Når alle havde samme indsigt, kunne man snakke samme sprog og agere efter det. Derudover var det muligt at arbejde granuleret med kunderne og med performance. Kundeværdien per land, kampagne, kanal m.m. blev lagt ind i forskellige segmenter og inddelt i CLV-kurver. På den måde kunne man arbejde intelligent rent kommercielt. 

Resultat

Den digitale transformation i Bonnier er ikke slut endnu. Det er et vedvarende arbejde, der konstant udvikles og optimeres. Men den nye, digitale retning har allerede leveret flere vigtige resultater både forretningsmæssigt og organisatorisk, og det har skabt grobund for en helt ny kundegruppe for Bonnier og et fundament for en digital og tidssvarende forretning. 

På få år er antallet af nye kunder, der vælger et rent digitalt produkt, steget til 30% (2022). Derudover køber 71% af alle nye abonnenter via digitale marketingkanaler (uanset om det er et digitalt eller printet produkt). Den digitale transformation kan også ses på revenue, der skabes fra den rene digitale forretning, som steg med 60% fra 2020 til 2021. 

Med den digitale transformation har Bonnier formået at tiltrække en helt ny gruppe kunder. Over 80% af alle nye kunder, der kommer ombord i de digitale medier, er kunder, Bonnier aldrig har set før. Det er altså lykkedes at flytte forretningen fra den oprindelige nedadgående kundebase til et nyt kundesegment, uden at miste de oprindelige kunder – og en vækstrate på 40 pct. sidste år på de digitale abonnementer, har været med til at sikre og stabilisere kerneforretningen og skabe økonomisk råderum til at bygge en ny, digital forretning.

Selvom der er sket store ændringer i måden, der bliver arbejdet på i Bonnier, er mange ansatte blevet i organisationen. Ca. 50% af medarbejderne, der arbejder i Bonnier i dag, er de samme, som før den digitale rejse begyndte. Det er et resultat af en stor indsats med at  at omskole medarbejdere og samtidig tilføre nye kompetencer. 

Platformen har også skabt grundlag for at kunne engagere de digitale kunder på en helt ny måde – alle abonnenters digitale adfærd på tværs af web, app og nyhedsbreve er samlet i en advanceret Digital Engagement Score model, der bruges til automatisk at påvirke dem til øget engagement gennem brug af relevant personaliseret content.

Det er helt tydeligt, at der er sket markante forandringer i Bonnier, men i sidste ende er der ikke ændret på organisationens oprindelige ‘Reason to exist’. Bonnier leverer kvalitetsindhold, så kunderne kan dyrke deres interesse og hobby. Kundebehovet er det samme som før transformationen – det er udelukkende måden, som kunderne får opfyldt deres behov på, der er videreudviklet og fornyet. Kunderne kan stadig dyrke deres interesse og det, de elsker, blot i mere tidssvarende, digitale formater, og på en platform der beriger indholdet og oplevelsen.

Relaterede cases