tandlægen.dk øger trafikken med 170,3% gennem SEO

CASE OM TANDLÆGEN.DK

Tandlægen.dk, som blev stiftet i 2016, er en landsdækkende kæde af tandlæger. Med 46 klinikker fordelt i hele Danmark, er kæden landets største. I 2022 ønskede tandlægen.dk at udvikle og skalere deres digitale marketingindsatser. For at sikre konkurrencedygtighed på markedet henvendte tandlægen.dk sig derfor til IIH Nordic. 

RESULTATER FOR SAMARBEJDET – HELE SITET:

  • 45,9% flere clicks
  • 73,0% flere visninger i søgeresultaterne (Impressions)
  • tandlaegen.dk rangerer på 77,8% flere søgeord
  • 69,2% stigning i søgeord som rangerer på Googles side 1

RESULTATER FOR SAMARBEJDET – SYMPTOM- & BEHANDLINGSSIDER:

  • 170,3% flere clicks
  • 315,4% flere visninger i søgeresultaterne (Impressions)
  • tandlaegen.dk rangerer på 189,0% flere søgeord
  • 332,1% stigning i søgeord som rangerer på Googles side 1

Data er indsamlet fra perioden, hvor de første optimeringer blev implementeret, og otte måneder frem, sammenlignet med samme periode det foregående år.


IIH Nordic kommer ind i billedet

Tandlægen.dk havde til hensigt at øge deres tilstedeværelse på Google. Med denne ambition in mente ønskede tandlægen.dk at bygge en intern marketingorganisation til at kunne håndtere disse opgaver sammen med IIH Nordic. 

For at forbedre den digitale tilstedeværelse kontaktede tandlægen.dk i første omgang IIH Nordic omkring SEO, Google Analytics og Google Ads. Sammen med tandlægen.dk blev flere strategiske initiativer på tværs af kanaler identificeret, som skulle sikre en styrket position på markedet.

For at finde ud af hvilke problemstillinger i forbindelse med SEO, som tandlægen.dk stod overfor, og hvilke løsninger der ville have den største effekt, blev en helhedsvurdering af sitet foretaget. Dette inkluderede både analyse af sitets tekniske tilstand, såvel som en analyse af, hvordan sitets indhold præsterede. Her blev det hurtigt konkluderet, at en prioritering af indhold var afgørende for succes.

Fra fagtermer til patientfokus

Contentstrategien og tilhørende prioritering blev bygget ud fra det faktum, at patienter i høj grad forbliver hos en tandlæge, når de først har valgt en. Det understregede vigtigheden af at være synlig, når det sjældne skift alligevel sker, og hvis der skulle opstå et akut behov for tandlægehjælp. Dertil var det vigtigt, at tandlægen.dk’s mission om at levere omsorg ved at sikre den bedste og mest trygge patientoplevelse skulle reflekteres i indholdet. På den måde starter omsorgen og den trygge patientoplevelse allerede ved første interaktion med brandet og fortsætter hele vejen til tandlægestolen.

Meget af det eksisterende content på sitet var i sin tid blevet skrevet af tandlæger bl.a. for at sikre indholdets pålidelighed. Teksterne indeholdt derfor mange fagtermer og besvarede ofte ikke de spørgsmål, brugerne kunne have i forhold til emnet. Derfor stod det klart, at én af de vigtige opgaver i forbindelse med SEO var at tilpasse og målrette teksterne mod de ønskede læsere – nemlig potentielle og eksisterende patienter.

For at muliggøre en datadrevet tilgang til optimeringen af indhold blev en omfattende søgeordsanalyse udviklet, som inkluderede alle relevante forespørgsler og søgetermer omkring symptomer og behandlinger. Søgeordsanalysen muliggjorde ikke blot at skabe indsigter i den digitale adfærd i forbindelse med tandlæger, men også at sortere og prioritere relevante underemner for en given behandling eller et symptom. 

Baseret på resultaterne fra søgeordsanalysen blev en contentplan med udgangspunkt i performance-potentiale samt prioriteringer fra tandlægen.dk udviklet. Output var en contentplan med 44 tekster, der skulle optimeres, tilpasses og udvikles.

Målretning mod potentielle klienter giver stærke resultater

IIH Nordic kunne efter otte måneder præsentere tandlægen.dk for væsentlige forbedringer på alle relevante KPI’er – ikke kun på det optimerede indhold, men på tværs af hele sitet. Det lykkedes grundet en veldefineret optimeringsproces kombineret med en databaseret prioritering samt klare retningslinjer for, hvad der var og er relevant for de enkelte emner.

Optimeringsarbejdet fokuserede indledningsvist på symptom- og behandlingssider, hvor de samlede forbedringer i løbet af 8 måneder resulterede i 170,3% flere clicks fra Google siden relanceringen af den første symptom/behandlings-tekst. I kraft af den løbende udrulning af optimerede tekster har tallene været støt stigende, og der kunne i oktober 2023 rapporteres 6.286 clicks til symptom/behandlings-siderne modsat 1.327 i oktober 2022. Det svarer til en stigning på 373,7%.

Symptom/behandlings-siderne udgør kun en del af hele sitet, men har naturligvis også haft stor indflydelse på hele sitet. Siden relanceringen af de første optimerede tekster har hele sitet oplevet et løft i trafik fra Google på 45,9%, og ligeledes for oktober 2023 kunne der rapporteres en stigning på 61,7% sammenlignet med oktober 2022.

Del nyheden!

Del på Linkedin
Del via email

Relaterede nyheder